AS ENTEK on asutatud AS Harju KEK poolt 1993. aastal
ja on energeetika- ja teenindusettevõtte ENTEK õigusjärglane.

AS ENTEK on Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu liige

Ettevõtte tegevusaladeks on:

• Kinnisvara haldamine
  Elektripaigaldustööd nii siseruumides kui ka väljas
  Käidukorraldus
  Elektripaigaldise käidu- ja hooldustööd
  Turvavalgustussüsteemide käit
  Elektrotehniliste kontrollmõõtmiste ja auditi korraldamine
  Elektriseadmete rikete parandamine
  Elektrialane konsultatsioon
  automaatika-, sanitaartehnilised ja soojustehnilised tööd
  Lisaks pakume ka pinge tunnussuuruste mõõtmist 
• Elektrivarustus ja elektrienergia müük
• Soojusenergia tootmine ja müük
• Üldehitustööd
• Remonditööd